การฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไปสำหรับนักกีฬาเทนนิส

การฝึกสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากนักกีฬาต้องใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หากมีการฝึกซ้อมเป็นเวลานานหรือฝึกซ้อมทุกวัน ร่างกายก็อาจเกิดการบาดเจ็บได้ นักกีฬาทุกคนจึงต้องมีการฝึกสมรรถภาพทางกายนี้เพื่อให้ร่างกายได้คุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวมากๆ ก็ลดการบาดเจ็บดังกล่าวลงได้

สำหรับนักกีฬาเทนนิส เป็นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวไปหลายทิศทางเพื่อรับลูกแล้ว ยังต้องฝึกความคล่องแคล่วว่องไวในการรับลูกด้วย ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยการเล่นกีฬาชนิดนี้ก็ทำให้ผู้เล่นได้ประโยชน์กลับไปจากการเล่นไม่ใช่น้อยเลย แต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆหรือตัวนักกีฬาเอง ต้องมีการฝึกสมรรถภาพทางกาย เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่การฝึกเหล่านี้ฝึกไปเพื่ออะไรบ้างนั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. การฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนสัด

2. การฝึกเพื่อสร้างความอดทน

3. การฝึกเพื่อสร้างกำลัง

4. การฝึกเพื่อสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ

5. การฝึกเพื่อสร้างสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดให้มีการทำงานที่แข็งแรงสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น

6. การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว

7. การฝึกเพื่อสร้างความเร็ว

8. การฝึกเพื่อสร้างการทรงตัวที่ดี

ทั้ง 8 ข้อนี้ล้วนเป็นประโยชน์ที่ได้จากการฝึกสมรรถภาพทางกาย นักกีฬาทุกคนคงรู้ดีแล้วว่าทำไมก่อนการเล่นทุกคน หรือเป็นบางครั้งต้องฝึกสมรรถภาพทางกาย ก็เพื่อให้ร่างกายได้เกิดทั้งแปดข้อนี้ ดังนั้นนักกีฬาทุกคนควรฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายของตัวนักกีฬาเอง